Ročný poplatok

Platí každá klientka

30/rok
 • Výsledky onkocytológie a krvných testov elektronicky
 • Možnosť telefonickej konzultácie (počas ordinačných hodín)
 • Na želanie vyšetrenie jednorázovými antialergickými pošvovými zrkadlami
 • Ultrazvukové vyšetrenia nad rámec poistenia
 • Administratívne úkony
 • Možnosť operácie v rámci jednodňovej chirurgie a väčších operácií v spolupráci s nemocnicou

Nadštandard

Zvýhodnený ročný poplatok

50/rok
 • Všetko, čo obsahuje základný ročný poplatok
 • LBC

Tehotenský balíček

Doplatok k ročnému poplatku

90/rok
 • UZV nad rámec doporučených UZV vyšetrení v tehotenstve
 • Pravidelný CTG monitoring od 36 týždňa gravidity
 • 3D/4D UZV vyšetrenie
 • Vyšetrenia mimo pravidelných poradní

Tehotenský balíček VIP

Doplatok k ročnému poplatku

150/rok
 • Všetko, čo obsahuje základný tehotenský balíček
 • Telefonická/emailová konzultácia mimo ordinačných hodín priamo s lekárom

Akceptujeme a preferujeme platby kartou

Ostatné služby

 • Konvenčná cytológia: 10€
 • Liquid based cytology LBC: 25€
 • Vyšetrenie HPV na vlastnú žiadosť: 10€ odber + 50€ laboratórium
 • Odber kultivácie mimo zdravotnej indikácie: 5€
 • Vyšetrenie na pohlavné choroby: 25€
 • Vyšetrenie hormonálneho profilu: 15€ + AMH 5€ pred dosiahnutím veku 30 rokov
 • Vyšetrenia pred UPT – vypísanie žiadosti + odber krvi: 100€
 • Vypísanie žiadosti o sterilizáciu: 30€
 • Zavedenie IUD: 40€
 • Odstránenie IUD: 10€
 • Aplikácia Desirial (omladenie vaginálneho tkaniva): 150€

Tehotenská poradňa

 • CTG vyšetrenie 10€ /mimo tehotenskej poradne nadštandard/
 • Ultrazvukové vyšetrenie v tehotnosti nad rámec doporučených UZV  20€ /mimo tehotenskej poradne nadštandard/
 • Fotka 10€/ks

Nezmluvné pacietky

Pre klientky, ktoré u nás nemajú založenú kartu.

 • Konzultácia nezmluvnej pacientky na vlastnú žiadosť: 40€
 • Preventívna prehliadka nezmluvnej pacientky: 60€
 • Predpôrodná starostlivosť nezmluvnej pacientky: 50€

Zmluvné poisťovne